Identity and distribution of entomopathogenic nematodes in southern Cameroon and their potential as biocontrol agent against pest insects (Françoise Ngo Kanga)

Maurice Moens (Promotor)

Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor doctoraatsthesis

Periode20082012
Gehouden opUniversiteit Gent, België