Impact of microplastic uptake: contamination in sprat and microplastic-mediated uptake of PAHs by European shore crab (Mechtild Zoeter Vanpoucke)

  • Lisa Devriese (Copromotor)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor masterthesis

    Periode2015
    Gehouden opUGent (EMBC), België