Invloed van karakteristieken van de veehouder op het welzijn van vleesvee (Liesbet de Graaf)

Tuyttens, F. (Promotor)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor masterthesis

    Periode1-okt-201225-aug-2013
    Gehouden opFaculteit Toegepste Bio-ingenieurswetenschappen, HoGent, België