Invloed van karakteristieken van de veehouder op het welzijn van vleesvee (Liesbet de Graaf)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor masterthesis

    Periode1-okt.-201225-aug.-2013
    Gehouden opFaculteit Toegepste Bio-ingenieurswetenschappen, HoGent, België