IPO lokale voedselstrategieën (Externe Organisatie)

 • Charlotte Prové (Deelnemer)

  Activiteit: LidmaatschapDeelname aan academische raden en commissies

  Beschrijving

  IPO is een beleidsniveau- en sectoroverschrijdend overlegorgaan dat een bijdrage levert aan de duurzame ontwikkeling van het Vlaamse platteland door het formuleren van beleidsaanbevelingen en adviezen over problematieken of knelpunten die zich voordoen op het platteland. Deze specifieke IPO tracht een beleidsadvies te schrijven om lokale voedselstrategieën te bevorderen.
  Periodeokt.-2013dec.-2015
  Gehouden opIPO lokale voedselstrategieën