Is een genetisch gemodificeerd gewas duurzaam?: Levenscyclusanalyse van een Phytophthora infestans resistent Bintje

Van linden, V. (Praktijkbegeleider)

  Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor bachelorthesis

  Beschrijving

  De thesis behandelt één aspect van GGG's in het licht van de zoektocht naar een duurzamere landbouw, met name het vermeende voordeel van ingebouwde resistentie op het gebied van milieu-impact. Dit gebeurt aan de hand van een gevalstudie over Phytophthora infestans resistent Bintje en gebruik makend van levenscyclusanalyse. De studie wordt aangevuld met sociale, economische, en wetgevende aspecten rond GGG's. Auteurs: Charis Du Cheyne, Chari Vandenbussche, Karlijn Vanderhaegen, Jonathan Walgraeve. Promotor: Prof.dr.Lieve Gheysen. Begeleiders: Schaubroeck & Veerle Van linden

  Dagelijkse begeleider voor het LCA-onderzoek en meerbepaald de landbouwpraktijk en landbouwgerelateerde emissies.
  Periodeokt-2014jun-2015
  Gehouden opUniversiteit Gent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, België

  Trefwoorden

  • T490-biotechnologie
  • levenscyclusanalyse
  • milieutechnologie