Kreupelheidsonderzoek bij zeugen in groepshuisvesting (Lindsey Dehens)

Emilie-Julie Bos (Copromotor)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor bachelorthesis

    Beschrijving

    Bachelorproef voorgedragen door Lindsey Dehens, tot het bekomen van de titel en de graad van Bachelor in de agro- en biotechnologie, in de richting dierenzorg. Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen, Academiejaar 2012-2013
    Periode20122013
    Gehouden opKATHO, België