Lifting laying hen welfare in aviaries to a higher level

Delezie, E. (Copromotor)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor doctoraatsthesis

    Periode22-apr-201222-apr-2016