Megastallen in waardevol landschappelijk gebied?

Activiteit: Gesprek of presentatieLezing en mondelinge bijdrage

Beschrijving

De maatschappelijke discussie over het al dan niet vergunnen van megastallen in landschappelijk waardevolle gebieden laait steeds hoger op. Hoeveel ruimte geven we aan schaalvergroting in de landbouw? Het vraagstuk is niet nieuw, maar komt nu opnieuw aan de oppervlakte. Eind 2019 vernietigde het Grondwettelijk Hof het door de Codextrein ingelaste artikel 5.7.1. VCRO over de inpasbaarheid van landbouw in landschappelijk waardevolle gebieden. Dat leidde het afgelopen jaar tot een opmerkelijk aantal vergunningsweigeringen voor stallen door omgevingsminister Zuhal Demir. Hoe vinden we een nieuwe balans tussen economische, sociale en ecologische afwegingen? Hoe geven we rechtszekerheid aan landbouwers? Hoe kunnen we landschappelijk waardevolle gebieden maximaal vrijwaren en versterken? Tijdens deze allereerste JUPLA-dialoog (Juridisch-Planologisch dialoog) wordt ingegaan op vragen en mogelijke antwoorden.
Periode8-feb.-2022
Gehouden opJUPLA-dialogen (initiatief van de VRP en de VVOR)
Mate van erkenningNationaal

Trefwoorden

  • B410-bodembeheer
  • megastallen
  • open ruimte
  • landbouw