Microbiologische grondstof- en omgevingsanalyses in droge en natte procesomgeving in levensmiddelenbedrijven

Vlaemynck, G. (Copromotor)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor bachelorthesis

    Periodefeb-2013jun-2013
    Gehouden opHOWEST, België