Microbiologische grondstof- en omgevingsanalyses in droge en natte procesomgeving in levensmiddelenbedrijven

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor bachelorthesis

    Periodefeb.-2013jun.-2013
    Gehouden opHowest, België