Moleculaire en morfologische karakterisering van vertakking in Trifolium pratense (rode klaver) (Magali Losschaert)

 • Annemie Van Minnebruggen (Copromotor)

  Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor bachelorthesis

  Beschrijving

  Rode klaver behoort tot de vlinderbloemigen en kan omwille van zijn vermogen tot stikstoffixatie een belangrijke bijdrage leveren in het verhogen van de opbrengst van gras/klaver mengsels. Omwille van het hoge gehalte aan eiwitten en meervoudig onverzadigde vetzuren verbetert rode klaver zowel bij begrazing als in kuilvoeder de voedingswaarde waardoor de kwaliteit van melk en vlees toeneemt. De huidige rode klaver rassen zijn echter weinig persistent, waardoor het areaal in Vlaanderen erg beperkt is.

  Om het toepassingsgebied van rode klaver uit te breiden wordt het architecturaal aspect van persistentie geanalyseerd in de groep Groei en Ontwikkeling. Naast persistentie is vertakking ook van cruciaal belang voor economisch belangrijke kenmerken zoals opbrengst en zaadproductie. Kennis van de genetische achtergrond en van de bestaande diversiteit in rode klaver is belangrijk voor toekomstige ILVO veredelingsprogramma’s voor het verkrijgen van nieuwe cultivars met een verbeterd competitievermogen en grotere opbrengst.

  Op het ILVO is er reeds een uitgebreide expertise aanwezig van het gebruik van moleculaire merker technieken die in het verleden succesvol werden toegepast op verschillende landbouwgewassen waaronder rode klaver. Deze stage kadert volledig in een bestaand onderzoeksproject waarbij de morfologische en moleculaire aspecten van vertakking in rode klaver onderzocht worden. De student zal tijdens deze stage meewerken aan het bepalen van de allelische diversiteit in enkele belangrijke vertakkinggenen via SNP (single nucleotide polymorphism) detectie, en aan het bepalen van de genetische diversiteit in verschillende rode klaver genotypen via SSR (simple sequence repeat) analyse. Door combinatie van beide onderdelen is het mogelijk om een beeld te krijgen welke genetische verschillen aan de basis liggen van de fenotypische verschillen in vertakking. Naast een geringe morfologische karakterisatie, zal de student uitgebreid kennis vergaren over verschillende moleculaire technieken zoals isolatie van DNA uit plantmateriaal, polymerase chain reaction (PCR) technologie, sequentie analyse voor het bepalen van SNPs, en microsatelliet (SSR) merker analyse.
  Periodefeb.-2011jun.-2011
  Gehouden opKAHO Sint-Lieven, België