Moleculaire en morfologische karakterisering van vertakking in Trifolium pratense (rode klaver) (Magali Losschaert)

  Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor bachelorthesis

  Beschrijving

  De vertakkingwijze van een plant heeft vele economische belangen. Rode klaver verhoogt de voedingswaarde en smakelijkheid van kuilvoeder met een kwaliteitsvollere productie van melk en vlees tot gevolg. Voor kuilvoeder is een maaitype, een erecte plant met veel vertakkingen, ideaal. Daarnaast kan rode klaver ook gebruikt worden als onkruidonderdrukker of voor begrazing. Hiervoor is een kruipend en sterk vertakkend ideotype aangewezen. Onderzoek naar architectuur in rode klaver zal de ontwikkeling van rassen voor verschillende doeleinden bevorderen.

  Genen die coderen voor de biosynthese en de signalisatie van hormonen beïnvloeden samen met omgevingsfactoren de knopuitgroei, wat op zijn beurt mee de architectuur van de plant bepaalt. Deze genen behoren tot de strigolacton pathway. Deze pathway omschrijft de invloed van hormonen zoals auxine, cytokinine en strigolacton op de takvorming. Nucleotidenveranderingen in één of meerdere genen van de strigolacton pathway kunnen aanleiding geven tot gewijzigde genexpressie of genfunctie met fenotypische verschillen tot gevolg.

  Gebruik makend van de gekende sequentie uit andere vlinderbloemigen werden grote stukken van de orthologe rode klaversequentie voor zes genen uit deze pathway geïdentificeerd. Single Nucleotide Polymorphism (SNP) analyse werd uitgevoerd op één van de zes genen om nucleotidenveranderingen in de verschillende allelen van de zes genotypen te identificeren. Hierbij werden nucleotidenveranderingen gedetecteerd waarvan sommige ook de aminozuursequentie wijzigden.

  Dezelfde zes genotypen met uiteenlopende vertakkingspatronen werden in de loop van dit eindwerk fenotypisch geanalyseerd door het aantal knoppen, het aantal vertakkingen en de internodiumafstand gedurende drie maanden te volgen. Hieruit konden zes verschillende vertakkingsprofielen voor rode klaver opgesteld worden. De koppeling van fenotypische en moleculaire kennis op grotere populaties kan bijdragen tot het ontwikkelen van genotypen van rode klaver die kunnen gebruikt worden voor verschillende doeleinden.


  samen met Annemie van Minnebruggen
  Periodefeb-2011jun-2011
  Gehouden opKAHO, België