Molecular epidemiology of livestock-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus in the Belgian pork production chain (Marijke Verhegghe)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor doctoraatsthesis

    Periode1-jan.-200918-jun.-2013