Molecular identification of the dominant microbiota and their spoilage potential on Crangon crangon and Raja sp. (Katrien Broekaert)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor doctoraatsthesis

    Periode30-jan.-200830-jan.-2012
    Gehouden opUGent, Faculteit bioingenieurswetenschappen, België