Morfologische stressparameters bij vissen

  • Marieke Desender (Copromotor)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor masterthesis

    Periode2015 → …
    Gehouden opUGhent, België