Nat strooisel problematiek bij vleeskippen (x): effect van een niet-zetmeel koolhydraten degraderend voederenzym

  • Luc Maertens (Copromotor)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor masterthesis

    Periodejun.-2011
    Gehouden opHogeschool Gent, Lid van de Associatie Universiteit Gent, België