Onderzoek naar bepalende factoren voor onze houding en opvatting over geminachte diersoorten (Mignon Maria van Breukelen)

Tuyttens, F. (Promotor), C Moons (Promotor)

Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor masterthesis

Periode20172019