Open Ruimte Platform - expertenadvies (Externe Organisatie)

  Activiteit: LidmaatschapDeelname aan academische raden en commissies

  Beschrijving

  Het Open Ruimte Platform brengt via zijn partners en hun netwerken initiatieven
  en projecten samen waaruit lessen en kennis kunnen worden gehaald. De
  bedoeling van het leertraject binnen het openruimteplatform is de bestaande kennis te bespreken en te ontsluiten via analyse en intervisie. Het openruimteplatform is een initiatief van VLM, samen met zijn partners Ruimte Vlaanderen, VVSG en VVP.

  De zes opgaven uit het Open Ruimte Offensief vormen de basis voor het selecteren van 6 innovatieve trajecten rond open ruimte in Vlaanderen. Deze innovatieve trajecten zullen niet alleen worden geanalyseerd en beschreven, maar tevens actief worden geëngageerd in 4 thematische intervisiemomenten en synthetiserend intervisiemoment. Op deze intervisiemomenten gaan zij in gesprek met vertegenwoordigers van de cases uit het testtraject, met nieuwe actoren, met drie openruimte-experten en met leden van de werkgroep van het Open Ruimte Platform. Het doel van deze intervisiemomenten is dat de deskundigheid van alle deelnemers vergroot en de kwaliteit van hun eigen werking hierdoor verbetert. Elke Vanempten nam hieraan deel als 1 van de drie openruimte-experten.
  Periode20152016
  Gehouden opOpen Ruimte Platform - expertenadvies