Optimizing the spray application of entomopathogenic nematodes in vegetables: from spray tank to nematode deposition

Nuyttens, D. (Promotor)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor doctoraatsthesis

    Periode20082011
    Gehouden opGhent University, België