Oriënterend Onderzoek naar low-cost Sensoren voor het meten van Ammoniakconcentraties in Stallucht (Kevin Vromant)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor masterthesis

    Periode29-aug.-2013
    Gehouden opHowest, België