Oriënterend Onderzoek naar low-cost Sensoren voor het meten van Ammoniakconcentraties in Stallucht (Kevin Vromant)

Demeyer, P. (Promotor)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor masterthesis

    Periode29-aug-2013
    Gehouden opHowest, België