Osmotically-inducedx anhydrobiosis in entomopathogenic nematodes used for the integrated managemeny of the striped flea beetle, Phyllotreta striolata (Xun Yan)

  • Maurice Moens (Promotor)

Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor doctoraatsthesis

Periode20082012
Gehouden opUniversiteit Gent, België