Perspectieven voor de luzerneteelt in Vlaanderen (bernard Van de Velde - KAHO - St Niklaas)

Alex De Vliegher (Promotor)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor bachelorthesis

    Beschrijving

    Bachelorproef van Bernard Van de Velde
    Periodejul-2011jun-2012
    Gehouden opKAHO St Lieven Opleiding Agro- en biotechnologie Campus Waas, België