pH in de pens bij melkkoeien: continue versus manuele meting en effect van enkele structuurcorrectors (Tim De Scheemaeker)

  • Johan De Boever (Copromotor)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor masterthesis

    Periode20112012
    Gehouden opHoGent; Faculteit toegepaste Bio-ingenieurswetenschappen, België