Plandag 2017 - Gedeelde Ruimte

  Activiteit: Deelnemen aan een evenement of er een organiserenOrganisatie en deelname aan een congres

  Beschrijving

  Plandag 2017: Gedeelde Ruimte PlanDag 2017 biedt ruimtelijke professionals uit Nederland en België een forum om in discussie te gaan over de kansen en bedreigingen die de trends rond delen kunnen bieden voor het vakgebied. Delen is hot. We zien dat burgers en organisaties steeds vaker de handen in één slaan om samen goederen en diensten te kopen, te maken of te consumeren. De technologische evolutie maakt het mogelijk dat ze elkaar van informatie voorzien die het delen en hergebruiken van “restcapaciteit” mogelijk maakt. De sociale media en handige apps maken het mogelijk je appartement aan te bieden aan reizigers als jij op vakantie gaat, een deelauto te reserveren of zelfs geld in te zamelen voor de aanleg van een buurtpark. Delen is blijkbaar zo lucratief dat er een hele deeleconomie is ontstaan. De trend van bezit naar gedeeld gebruik betekent dat private ruimte (om te wonen, te werken, parkeren, …) opnieuw een (semi-)publieke betekenis kan krijgen. En dit terwijl – zeker in België – het klassiek ruimtelijk ordeningsinstrumentarium (bestemming en vergunning) vooral ontwikkeld lijkt te zijn om private eigendomsrechten te waarborgen. De vraag stelt zich of hier een nieuw spanningsveld lijkt te ontstaan. Ruimte is tegelijk misschien wel het gedeelde consumptiegoed bij uitstek. De ruimtelijke professional gebruikt sinds jaar en dag planologische concepten en principes om de “restcapaciteit” van ruimte beter te benutten en dus ruimte te delen. Een kleine greep uit het goed gevulde vocabulaire: meervoudig uimtegebruik, functiemenging, verweving, gelaagde steden, verdichting, multifunctionele open ruimte, natuurverweving, recreatief medegebruik, … De maatschappelijke trend van bezit naar (gedeeld) gebruik biedt een invalshoek om deze concepten en principes opnieuw te bekijken. Ruimtelijke professionals kunnen zich natuurlijk niet alleen uitspreken over de inhoudelijke betekenis en de consequenties van delen voor de ruimtelijke ontwikkeling. Misschien nog interessanter is het om de nieuwe inzichten bloot te leggen rond (methoden van) procesvoering en het (wettelijk) instrumentarium, de financiering en betaalbaarheid van ruimtelijke projecten en realisaties en de manier waarop ruimtelijke professionals hun vakmanschap beoefenen en andere talenten en competenties moeten aanspreken in hun beroepsuitoefening. De ambitie is om op basis van alle bijdragen en discussie uiteindelijk een beeld te kunnen vormen over hoe we ons als ruimtelijke professionals kunnen verhouden tot de hype rond delen en hoe we kunnen omgaan met de kansen en bedreigingen die deze trends voor ons vakgebied genereren.
  Periode18-mei-2017
  Soort evenementWorkshop
  LocatieGent, BelgiëTonen op kaart
  Mate van erkenningInternationaal