Plandag 2018 - Gedrag en Ruimte

Vanempten, E. (Co-organisator)

  Activiteit: Deelnemen aan een evenement of er een organiserenOrganisatie en deelname aan een congres

  Beschrijving

  Mensen gedragen zich zelden zoals een ruimtelijke professional het bedenkt. De vraag is hoe ruimtelijke professionals beter kunnen inspelen op gedragsuitingen van mensen. Ruimtelijke (beleids)keuzes kunnen dan een betere bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. We willen hierover met u van gedachten wisselen op de PlanDag 2018.

  Is het niet tijd dat de ruimtelijke professional wat meer luistert naar gedragswetenschappers? Sociologen, antropologen, psychologen, pedagogen, biologen, gedragseconomen, criminologen, …. De gedragswetenschapper vertrekt vanuit sociale, psychologische, emotionele en/of cognitieve factoren die keuzes van mensen beïnvloeden. Oók de keuzes die verband houden met ruimtelijke ontwikkeling en het succes van ruimtelijke ingrepen.

  De ruimtelijke professional weet wel dat keuzeprocessen van mensen (die zich uiten in gedrag) bepalend kunnen zijn voor het slagen van ruimtelijke projecten en beleid. Toch is het geen automatisme om hier actief rekening mee te houden. Vaak gaapt er een gat tussen ‘het plan’ en hoe mensen daadwerkelijk met de ruimte omgaan.
  Periode31-mei-2018
  EvenementstypeWorkshop
  LocatieDordrecht, Nederland