Productief Landschap als bron voor ruimtelijke ontwerpstrategieën in peri-urbane gebieden.

  Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor masterthesis

  Beschrijving

  Masterproef - Laura Rijsbosch, co-promotor Prof. Dr. Fabio Vanin
  Deze masterproef bestudeert de problematiek van peri-urbane gebieden. Door de groeiende verstedelijking vervaagt de grens tussen stad en platteland en ontstaat een nieuw gebied met zowel kenmerken van het platteland als de stad in zich. Het gevolg is dat de open ruimte onder druk staat van de bebouwing en bovendien te maken krijgen met zowel stedelijke als landelijke functies die hun plaats opeisen in de open ruimte. In deze masterproef wordt, vertrekkende vanuit de dynamiek in de open ruimte, op zoek gegaan naar een productief landschap als mogelijke drager van de ontwikkeling van deze gebieden. Onder een productief landschap wordt verstaan: open ruimtes die zo beheerd worden dat ze ecologisch en economisch productief worden en een maatschappelijke meerwaarde opleveren. Meer specifiek werd toegespitst op de rol van landbouw hierbij, gezien hun aandeel in grondgebruik en grote uitdagingen waarmee ze te maken krijgen.
  Via ontwerpend onderzoek op een peri-urbaan gebied ten zuidwesten van Brussel werden drie strategieën ontwikkeld die kunnen ingezet worden om tot een productief landschap te komen. Deze strategieën werden vervolgens geoperationaliseerd in ruimtelijke concepten. De masterproef concludeert dat het concept productief landschap een interessante invalshoek verschafte om met de concurrerende ruimtegebruikers in het gebied om te gaan. Het gaf het ontwerp een sectoroverschrijdende kijk waardoor op een geïntegreerde manier gewerkt kon worden. Het ontwerp verduidelijkt dat de landbouw door het verbreden van de activiteiten hierbij een belangrijke rol kan spelen.
  Periode20142015
  Gehouden opVUB - Master in Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, België