Screening for residues of antibiotics and chemotherapeutics in milk and honey

Daeseleire, E. (Copromotor)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor doctoraatsthesis

    Periode16-dec-200616-dec-2010