Shoot branching: analysis of axillary bud outgrowth in Chrysanthemum morifolium

De Keyser, E. (Promotor)

Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor doctoraatsthesis

Periode2016