Skatol, indol en p-cresol als merkers voor darmgezondheid? Bepaling door middel van SPME-GC-MS in darmstalen van varkens.

Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor bachelorthesis

Beschrijving

Scriptie Jolien Dierickx
Periode2021 → …