Stabiliseren van tuinbouwreststromen om te kunnen valoriseren

 • Lies Kips (Praktijkbegeleider)

  Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor masterthesis

  Beschrijving

  Het doel van deze masterproef is om de impact van stabilisatietechnieken te onderzoeken op het behoud van fenolische verbindingen en bijhorende antioxidantcapaciteit van tuinbouwreststromen. Dit kadert binnen de valorisatie van tuinbouwreststromen, welke momenteel bemoeilijkt wordt door een gebrek aan efficiënte en economisch haalbare stabilisatietechnieken. De onderzochte stabilisatietechnieken werden uitgevoerd op pilootschaal voor twee modelgewassen, tomaat en witloofwortel. Voor tomaat werd een complex stabilisatietraject vooropgesteld waarbij gefocust werd op één specifieke stap, namelijk een fasescheiding door middel van een zuurstofvrije persing, waarbij een vaste en vloeibare fractie verkregen werd. Uit onderzoek naar de fenolische verbindingen en de algemene antioxidantcapaciteit kan besloten worden dat deze persing onder vacuüm voor een optimaal behoud van zowel de gemeten fenolische verbindingen als de antioxidantcapaciteit zorgt. Er werd eveneens vastgesteld dat er zich een grote hoeveelheid van de gemeten fenolische verbindingen en antioxidanten in het persresidu bevinden, wat deze fractie interessant maakt voor verdere valorisatie. Voor witloofwortel werd een eenvoudig stabilisatietraject opgesteld, waarin het gewas gestabiliseerd werd door middel van fermentatie. Ook voor dit gewas werd de fenolische inhoud en de bijhorende antioxidantcapaciteit bepaald. Uit de resultaten valt te besluiten dat bij deze stabilisatietechniek eveneens de gemeten fenolische componenten en de antioxidantcapaciteit in stand gehouden worden. Uit vergelijkingen met andere tuinbouwgewassen blijkt witloofwortel bovendien een zeer hoge concentratie aan deze fenolische verbindingen te bevatten, en hierbij ook een hoge antioxidantcapaciteit,wat het gewas zeer aantrekkelijk maakt voor verdere valorisatie op basis van deze aanwezige componenten. De nieuwe inzichten rond het fenolische profiel van witloofwortel, verzameld in deze masterproef, zijn een belangrijke meerwaarde in de zoektocht naar een betere valorisatie, aangezien hierover in de literatuur tot op vandaag slechts heel weinig bekend was.
  Periode1-sep.-201326-jun.-2014
  Gehouden opUniversiteit Gent, België