Toepassingen van vaderschapstesten en onderzoek van bloembiologie voor selectie naar hogere zaadopbrengst in rode klaver (Joke Dumortier)

  Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor bachelorthesis

  Beschrijving

  Dit eindwerk kadert in een project waarbij de toepassing van vaderschapstesten in rode klaververedeling onderzocht wordt en planten met hogere zaadopbrengst geselecteerd worden. Tijdens dit project zal de bloembiologie onderzocht worden en een mogelijke bijdrage van bepaalde bloemkenmerken zoals bloembuislengte en pollenleefbaarheid aan hogere zaadproductie in rode klaver nagegaan worden.
  Trefwoorden in dit eindwerk zijn: rode klaver, vaderschapsanalyse, multiplex microsatelliet analyse, bloembuislengte, pollenleefbaarheid
  In het kader van de veredeling van rode klaver zal worden gezocht naar methoden om de lage zaadopbrengst in tetraploïde rode klaver te verhogen. De vaderschapstesten zorgen voor een strengere selectie naar zaadopbrengst van zowel de moeder als de vaderplant in plaats van enkel de moederplant bij de gewone veredeling. De testen worden uitgevoerd op een populatie diploïde ouderplanten en een aantal nakomelingen. Voor alle planten wordt aan de hand van microsatellieten een genetisch profiel opgesteld in GeneMapper?. Via de genetische data kunnen ouders en nakomelingen met elkaar vergeleken worden in het software programma Cervus?. Hierbij komt ook de merkerkeuze aan bod en de kwaliteit van de gebruikte microsatellieten. Na de vaderschapsanalyse worden een aantal nakomelingen geselecteerd op basis van de resultaten. Deze nakomelingen worden samen met controle planten uit dezelfde families op een veld geplaatst en zullen gedurende twee jaar worden opgevolgd in functie van de zaadopbrengst. Wanneer blijkt dat selectie op de vaderplant de zaadopbrengst efficiënt en vlug kan verhogen, kan in de toekomst de vaderschapsanalyse ook op tetraploïde rassen uitgeprobeerd worden. In een tweede luik worden verschillen in bloembiologie onderzocht als oorzaak voor de verschillen in zaadopbrengst tussen diploïde en tetraploïde rode klaver rassen. In dit eindwerk wordt de bloembuislengte van zes verschillende cultivars uitgebreid bestudeerd en wordt de pollenleefbaarheid kort onderzocht. Er wordt een significant verschil tussen diplo’s en tetra’s aangetoond en binnen tetraploïde rassen zijn nog veel verschillen te zien tussen de onderzochte genotypes. Ook deze planten zullen verder nog opgevolgd worden en zal er geprobeerd worden een link te leggen tussen zaadopbrengst en bloembuislengte. Er is al een trend zichtbaar dat er in tetraploïde rassen meer verschillen zijn tussen de genotypes. Verder onderzoek kan aanleiding geven tot selectie naar kleinere bloembuislengtes. Dit eindwerk heeft de basis gelegd voor verder onderzoek in veredeling naar hogere zaadopbrengst in rode klaver.


  promotor samen met Tim Vleugels
  Periode13-feb.-201215-jun.-2012
  Gehouden opKAHO, België