Toevoegen van biochar tijdens anaerobe vergisting en mestverwerking & het gebruik van de met biochar-aangerijkte eindproducten

Activiteit: Gesprek of presentatieLezing en mondelinge bijdrage

Beschrijving

De presentatie werd gegeven tijdens the Green Carbon Webinars (https://www.greencarbonwebinar.org/). De effecten van biochar op proces, NH3 en broeikasgas emissies en kwaliteit van de eindproducten werden besproken.
Periode17-nov.-2022
Titel evenementGreen Carbon Webinar
Soort evenementSeminarie
Mate van erkenningInternationaal