Transfer of cross-contamination levels of coccidiostats, antibiotics and anthelmintics form feed to poultry matrices (Valerie Vandenberge)

Daeseleire, E. (Promotor)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor doctoraatsthesis

    Periode12-jun-200812-jun-2012
    Gehouden opUgent, faculteit Diergeneeskunde, België