Turning foes into friends: een onderzoek naar de ecologische intensificatie van landbouw.: Een gezonde bodem als basis voor de levering van ecosysteemdiensten: wat is de invloed van agro-ecologische praktijken op de bodemkwaliteit?

Marchand, F. (Copromotor)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor masterthesis

    Beschrijving

    Deze masterproef behandelt de agro-ecologische landbouwpraktijken in Vlaanderen. Het belang van een gezonde bodem voor de levering van ecosysteemdiensten staat hierbij centraal. Het topic wordt onderzocht aan de hand van een literatuurstudie en veldwerk. Het veldwerk omvat het nemen van bodemstalen op zowel conventionele- als biologische landbouwpercelen. De stalen worden geanalyseerd met behulp van een bodemindicator ontwikkeld door het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO).
    Periode20142015