Turning foes into friends: Een onderzoek naar de ecologische intensificatie van de landbouw.: De kracht van gemeenschap. Hoe gemeenschap, als een dynamisch geheel, de transitie naar een duurzame landbouw kan versterken

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor masterthesis

    Beschrijving

    De kernvraag van deze thesis is hoe gemeenschap, als een dynamisch geheel, de transitie naar een duurzame landbouw kan versterken. We onderzoeken daarvoor drie sub-onderzoeksvragen. Welk draagvlak is er nodig om permacultuur als werkbaar design uit te voeren? Hoe percipiëren verschillende actoren die permacultuur gebruiken dat systeemverandering in de agricultuur plaatsvindt en op welk niveau schatten ze hun eigen impact in (globaal-lokaal)? En tot slot: Hoe houdt het gebruik van permacultuur verband met andere praktijken? Is er sprake van een system of practice waarvan de subonderdelen elkaar versterken en ondersteunen? In een uitgebreide literatuurstudie bespreken we het Strategic Niche Management, het Multi-Level Perspectief en de Social Practice met betrekking tot het transitievraagstuk in de landbouw. Er zijn in totaal drie cases onderzocht: Kufunda Village (Zimbabwe) en Yggdrasil en De Weegbree vzw (Vlaanderen, België)
    Periode20142015