Use for RNAi to evaluate the role of isoflavones in resistance of red clover to Sclerotinia trifolium and Sclerotium rolfsii (Khosro Mehdi Khanlou)

  • Erik Van Bockstaele (Promotor)

Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor doctoraatsthesis

Periode1-okt.-200922-okt.-2013
Gehouden opUniversiteit Gent, België