Validatie van de Charm Quad test voor het opsporen van antibioticaresiduen in melk op Russische norm (Melissa Heyse)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor masterthesis

    Periodefeb.-2014mei-2014
    Gehouden opUgent, Faculteit Farmaceutische wetenschappen, Labo voor bromatologie, België