Verblijf aan Forschungszentrum für Umweltpolitik (FFU) aan de Vrije Universiteit van Berlijn

 • Maarten Crivits (Promotor)

  Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - Studieverblijf

  Beschrijving

  Het verblijf aan het Forschungszentrum für Umweltpolitik (FFU) aan de Vrije Universiteit van Berlijn was een integraal deel van mijn doctoraatstraject en maakte het mogelijk om de conceptuele en methodologische fundamenten van mijn thesis uit te diepen en vervolgens te integreren. Het FFU onder leiding van Professor Miranda Schreurs is één van de toonaangevende Europese onderzoekscentra op het snijvlak van politieke wetenschappen, milieubeleid en duurzame ontwikkeling en is bedreven in het combineren van fundamenteel en toegepast onderzoek. Dit sluit sterk aan bij mijn doctoraatsfocus, en mijn verblijf en onderdompeling in het onderzoeksteam maakte het mogelijk systematisch de verschillende casussen uit het doctoraat te presenteren, bediscussiëren om daarna de feedback te integreren.

  Ik nam deel aan wekelijkse PhD colloquia waarin een groep van een 30 tal doctoraatsstudenten afwisselend hun vorderingen presenteren en waar interpellatie door senior onderzoekers, kritische reflecties en leesopdrachten deel van uitmaakten. Ik presenteerde herhaaldelijk mijn doctoraatswerk, ook aan een ruimere groep geïnteresseerden van de vakgroep. Ook presenteerde ik verschillende casussen in bilaterale ontmoetingen.

  Daarnaast werkte ik mee aan een aantal publicaties. Ik kreeg de kans om mee te werken aan een hoofdstuk in het Vorreiterpolitik für die ökologische Transformation van de Duitse Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU), dat zich focuste op de vraag hoe landbouw en natuur kunnen worden bekeken vanuit een innovatieve beleidsoptiek. Daarnaast schreef ik mee aan een aantal topics in een boek getiteld Historical Dictionary of the Green Movement. Ook werden toenaderingen gedaan om een gemeeschappelijke publicatie tot stand te brengen en werden contacten gelegd voor het samenstellen van de examencommissie van de doctoraatsevaluatie.
  Ook organiseerde ik een reeks samenkomsten waarin met een aantal onderzoekers rond de onderzoeksmethodologie van interpretative policy analysis (IPA) en discourse analysis werd gewerkt. Methodologische uitgangspunten en onderzoekstechnieken om discoursen te analyseren werden aan elkaar voorgesteld en verder uitgewerkt.
  Tot slot legde ik contacten in het kader van toekomstige ILVO projectmogelijkheden. Een overleg met Professor Benjamin Nölting van het Zentrum Technik und Gesellschaft aan de Technische Universität Berlin leidde tot een eerste intentieverklaring om een transdiciplinair project rond innovatie in de landbouw op te zetten. Daarnaast werd ook met onderzoekscoördinator Heike Walk (FFU) een reeks mogelijke onderzoekstopics voor toekomstige samenwerkingsmogelijkheden overlopen
  Periode30-sep.-20153-jan.-2016
  Mate van erkenningInternationaal