Verborgen veranderingen van het landbouwareaal: De ‘grond’ van de landbouw! Blijf er in de toekomst nog ruimte om te boeren?

Verhoeve, A. (Spreker op uitnodiging)

  Activiteit: Gesprek of presentatieLezing en mondelinge bijdrage

  Beschrijving

  ABS vzw organiseert op Agriflanders een symposium over de toekomstige ruimtelijke planning in Vlaanderen en de plaats daarin voor de land- en tuinbouw. Met een aantal specialisten bekijken we o.a. de evolutie van het landbouwareaal in Vlaanderen. We starten met het Witboek BRV (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen), de beleidsverklaring van de Vlaamse Regering over de strategische krachtlijnen voor de ruimtelijke ontwikkeling voor de komende decennia. Maar we kijken verder en hebben ook aandacht voor de druk van het niet-agrarisch ruimtebeslag in agrarisch gebied en op de landbouw en hoe een vergunningverlener daarmee omgaat.
  Periode13-jan-2017
  EvenementstitelAgriflanders
  EvenementstypeAndere
  LocatieGent, België