Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP vzw) (Externe Organisatie)

  Activiteit: LidmaatschapLidmaatschap in een belangenorganisatie

  Beschrijving

  De Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP vzw) is een ledenorganisatie die bestaat sinds 1997. De leden zijn voornamelijk ruimtelijk planners en stedenbouwkundigen. Ook vaklui uit aanverwante sectoren (recht, politiek, vastgoed, mobiliteit, architectuur, landschapsarchitectuur, erfgoed, natuur, economie, toerisme, landbouw ...) zijn welkom.

  VRP wil een breed draagvlak creëren voor kwaliteit en duurzaamheid in het vakgebied van ruimtelijke ordening en stedenbouw. Die doelstelling wordt verwezenlijkt middels het organiseren van lezingen, debatten, colloquia, denktanks en het uitgeven van een eigen magazine: RUIMTE. Daarnaast fungeert VRP als ontmoetingsplaats, platform en aanspreekpunt voor stedenbouwkundigen en planologen.
  Periode1-jan.-201531-dec.-2015
  Gehouden opVereniging voor Ruimte en Planning (VRP vzw)