Vergelijking van de in sacco techniek en de gasproductietechniek bij voederwaardering van maïskuilvoeder (Koen Ballegeer)

Aerts, J. (Copromotor)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor masterthesis

    Periode26-jun-2003
    Gehouden opHogeschool Gent-Departement Biotechnologische Wetenschappen-Lanschapsbeheer en Landbouw, België