Waardevol afval? Karakterisatie van geforceerde witloofwortel

 • Lies Kips (Praktijkbegeleider)

  Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor masterthesis

  Beschrijving

  Geforceerde witloofwortels worden momenteel voornamelijk doorgegeven of aan een lage prijs verkocht aan de lokale veeteler als veevoeder. Deze reststroom bevat echter nog veel bioactieve componenten zoals sesquiterpeenlactonen, fenolische verbindingen en antioxidanten die meer waardevolle toepassingen mogelijk kunnen maken. Het doel van deze masterproef is om een profilering van deze geforceerde witloofwortels te maken om zo het valorisatiepotentieel beter te kunnen inschatten. Naast de reststroom van geforceerde witloofwortels werden ook een aantal andere behandelingen getest. De uitgebreide staalname die hiertoe werd uitgevoerd omvat het nagaan van aanwezigheid en gehalte van de onderzochte componenten door behandeling (bewaren en forceren), matrix (blad of wortel), cultivar (Topmodel, De Winter, Fakir, Takine, Van Hamme, Van Tongelen en Chic1331) en tijd van forceren (begin of einde van het forceerseizoen). Naast deze fundamentele profilering wordt de verdere valorisatie zelf niet uitgewerkt. De sesquiterpeenlactonen en fenolische verbindingen werden bepaald met vloeistofchromatografie en massaspectrometrie. De antioxidantcapaciteit werden bepaald aan de hand van twee verschillende methoden. Uit de resultaten kan besloten worden dat de geforceerde witloofwortels inderdaad een waardevolle bron van sesquiterpeenlactonen en antioxidatieve componenten zijn Deze resultaten zijn een belangrijke meerwaarde in de zoektocht naar een hoogwaardige valorisatie en vormen een basis voor het uitbouwen van mogelijke valorisatietrajecten.
  Periode1-sep.-20151-sep.-2016
  Gehouden opUgent - master of science in de biowetenschappen: voedingsindustrie, België