Wat is de link tussen herkauwers en climate change en wat is de impact van rundveehouderij op het milieu? Zijn er haalbare oplossingen?

Activiteit: Gesprek of presentatieLezing en mondelinge bijdrage

Beschrijving

De rundveehouderij staat de voorbije jaren meer en meer onder druk omwille van zowel haar methaanemissie als haar aandeel in de Vlaamse stikstofdepositie.
Hoe groot is de impact van rundveehouderij op de klimaatopwarming? En die stikstofdepositie, wat is dat juist en wat is de rol van de Vlaamse rundveehouderij? Door de oorsprong van de emissies te begrijpen leggen we vlot de link naar mogelijke oplossingen?
Welke oplossingen zijn het meest effectief en ook haalbaar voor de boer?
Periode14-okt.-2022
Gehouden opIPV Herkauwers, België
Mate van erkenningRegionaal