Woonbeleid in buitengebieden, een strategie voor de toekomst.

  Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor masterthesis

  Beschrijving

  De bevolking in Vlaanderen blijft toenemen, de bevolkingssamenstelling verandert, de huishoudens worden kleiner, en vergrijzing neemt verder
  toe. Deze evolutie is niet enkel een zaak van stedelijke gebieden maar ook van de buitengebieden, de gebieden "waarin de open (onbebouwde) ruimte overweegt" volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Wat met dit buitengebied en zijn toekomstplannen? Dit onderzoek gaat er van uit dat het noodzakelijk is om ook rekening te houden met sterktes en zwaktes van de buitengebieden om zo tot een duurzaam woon- en ruimtelijk ordeningsbeleid te komen. Het tegengaan van de versnippering van Vlaanderen duikt in veel studies op, het is een “hot-item” geworden de laatste jaren, maar welke zijn effectieve maatregelen die besturen kunnen gebruiken om tot zo een duurzaam beleid te komen? En tot slot zijn lokale besturen in staat om zelfstandig tot zo een beleid te komen? Dit masterproefonderzoek bestudeerde een aantal aspecten van de relatie tussen het woonbeleid en ruimtelijk ordeningsbeleid aan de hand van een casestudie in zuidelijk Limburg.

  Masterproefbegeleiding VUB-STeR* student Jan Foerier Promotor Prof. Dr. Michael Ryckewaert
  Periodesep.-2013jun.-2014
  Gehouden opVUB - Master STeR* Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, België