Zooplankton and its role in North Sea food webs: Community structure and selective feeding by pelagic fish in Belgian marine waters (Karl Van ginderdeuren)

Hostens, K. (Copromotor)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor doctoraatsthesis

    Periode31-mei-200931-mei-2013
    Gehouden opILVO-Ugent, België