Foto van Panos Ilias
  • Burg. Van Gansberghelaan, 115 bus 1

    9820 Merelbeke

    België

20182020

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Panagiotis (Panos) Ilias (PhD) is een senior onderzoeker bij het Vlaams Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek (ILVO) en leidt de Big Data Value Association (BDVA) Task Force voor AgriFood. Hij heeft bachelor- en masterdiploma's in landmeetkunde en infrastructuurtechniek en een doctoraat in de civiele techniek op het gebied van kunstmatige intelligentie modellering.

Gedreven door een passie voor het benutten van geavanceerde technologieën en intelligente gegevensbeheer, ziet Panos het gebruik van deze tools om de landbouw te revolutioneren, duurzame groei en voedselzekerheid te garanderen. Zijn werk is gericht op het overbruggen van de kloof tussen onderzoek en praktische toepassingen, het bevorderen van een datagestuurd AgriFood-ecosysteem dat milieuduurzaamheid, economische ontwikkeling en de doelstellingen van de Green Deal ondersteunt.

Panos heeft als ingenieur gewerkt in talrijke bedrijfsdomeinen, met ervaring in zowel de publieke als de private sector. Hij kan succesvol alle fasen van de projectontwikkelingscyclus beheren, veelbelovende innovatie-ideeën omzetten in haalbare projectconcepten, financieringsmogelijkheden identificeren onder verschillende financiële kaders om verdere zakelijke eisen te ondersteunen, nieuwe technische praktijken en technologieën toepassen, stakeholders beheren en een klantgerichte logica volgen.

In de vroege jaren werkte hij als GEO-AI ingenieur aan vele onderzoeks- en industriële projecten, waarbij hij ervaring opdeed met geospatiale technologie en gereedschappen. Daarna vervolgde hij zijn carrière als ICT Manager, werkzaam aan projecten gerelateerd aan de ontwikkeling van Line-of-Business (LOB) applicaties met als missie een organisatie te ondersteunen in wat ze doen, met behulp van geavanceerde technologische middelen.

In 2014 nam hij deel als kernlid van het team bij het bouwen van een slim landbouwplatform, het leveren van adviesdiensten aan boeren, en sloot zich aan bij de COPA-COGECA AgriTech werkgroep om de EU-gedragscode voor contractuele overeenkomsten over het delen van landbouwgegevens te ontwikkelen.

Sinds 2018 werkt hij bij ILVO om digitaliseringsactiviteiten te ondersteunen in Data Delen en IoT in de AgriFood sector, fungerend als de voornaamste architect van het DjustConnect data-deling tussenplatform. Het platform werkt commercieel, ondersteunt Vlaamse boeren bij het delen van hun gegevens met vertrouwen, genereert privé en sociale waarde voor de Vlaamse AgriFood-gemeenschap en haar stakeholders.

Sinds 2020 leidt hij financierings- en implementatieactiviteiten voor een reeks Horizon Europa projecten zoals ENVISION, NextDE, OpenAgri, EMPYREAN, ScaleAgData, Data Space Support Center en hij is de coördinator van het SoilWise project. De bevestigende cluster van projecten biedt de mogelijkheid om verder te gaan met de implementatie en toepassing van innovatieve aardobservatie (satelliet), blockchain (slimme contracten), Cloud (geautomatiseerde verwerking/orkestratie), IoT (indirecte metingen) en semantische webtechnologieën (kennisgrafieken) ter ondersteuning van gegevens- en kennisdeling, CAP landbouwmonitoring en Green Deal doelstellingen voor duurzaamheid.

Sinds 2022 leidt Panos de Big Data Value Association Task Force van AgriFood, ter ondersteuning van de samenwerking en netwerkvorming van leden, projectontwikkeling en het genereren van onderzoeksinhoud en ideeën.

Panos heeft als spreker en moderator deelgenomen aan technologische conferenties (EBDVF, DSS, Data Week, Clustering Events) ter promotie van de concepten van dataruimtes en de verdere toepassing van IoT, cloud computing en HPC in de AgriFood en Green Deal domeinen.

Panagiotis (Panos) Ilias | LinkedIn

Vlaamse Disciplinelijst

  • Andere computer ingenieurswetenschappen, informatietechnologie en mathematische ingenieurswetenschappen niet elders geclassificeerd

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Panos Ilias actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
  • 1 Vergelijkbare profielen