...

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

Een verbeterde acceptatie van IPM (integrated pest management) door tuin- en landbouwers is het doel van 'Support'. Gewasbescherming is een breed begrip dat zowel chemische bestrijdingsmiddelen als IPM maatregelen omvat. De eerste categorie geniet de reputatie dat de gewasopbrengst wel degelijk veilig gesteld is, maar dat er aan de andere kant risico's kunnen bestaan voor de biodiversiteit, het milieu en de menselijke gezondheid. De tweede categorie - geïntegreerde plaagbestrijdingsprogramma's (IPM) - zit de perceptie bij sommige tuinders net omgekeerd. IPM kan echter, indien goed ontworpen, een rol spelen om minder ahankelijk te worden van chemische pesticiden. Maar dan moeten de gebruikers meer vertrouwen, kennis en ervaring krijgen met die nieuwe benadering. SUPPORT draagt bij aan de bredere invoering van IPM en andere technologieën met lage pesticideninzet, door relevante wetenschappelijke kennis te ontwikkelen die bruikbaar is voor de strategieën van de betrokken actoren en van het beleid. 


Onderzoeksaanpak

De onderzoeksaanpak bestaat uit vier grote stappen. Het centrale punt is het SUPPORT-ecosysteem (stap 1), in co-creatie met actoren die leiden tot transitie. De tweede stap bestaat uit het evalueren van de impact van huidige en toekomstige gewasbeschermingspraktijken en gerelateerd beleid en strategieën op basis van een PAN-Europese inventaris van IPM-praktijken, met behulp van verschillende indicatoren en multicriteria-analyse. De derde stap identificeert de barrières en kansen voor de verdere invoering van IPM en praktijken met een lage pesticideninput en analyseert de effecten ervan in de toeleveringsketen, met behulp van diepte-interviews, enquêtes, economische experimenten en econometrische analyse van bestaande databases. De vierde stap ontwerpt beleidsmaatregelen en -instrumenten en private strategieën om de acceptatie van IPM-praktijken, -instrumenten en -technologieën te verbeteren.


Relevantie/Valorisatie

Het project helpt bij de realisatie van de Europese Farm to Fork-strategie door landbouwers te ondersteunen bij de toepassing van geïntegreerde plaagbestrijdingspraktijken. F2F wil namelijk het risico en het gebruik van pesticiden met 50% te verminderen, terwijl de landbouwsector wordt ondersteund om productief te blijven en bij te dragen aan duurzame en biodiversiteitsvriendelijke landbouw. SUPPORT levert een reeks empirisch onderbouwde beleidsmaatregelen en private strategieën die de invoering van IPM en technologieën met een lage pesticideninzet stimuleren.

AcroniemSUPPORT
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2331/12/26

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.