Actuele virusproblemen in de plantaardige sector

 • De Jonghe, Kris (Projectbegeleider)
 • Maes, Martine (Voormalig Projectverantwoordelijke)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Hoofddoelstelling is om een strategische onderzoeksagenda op te stellen en actueel te houden voor het expertisedomein plantenvirologie (ILVO – Gewasbescherming), en om deze agenda vervolgens in basisonderzoek, projectonderzoek en ontwikkeling van nieuwe diagnostiek om te zetten. De vragen zijn: Welke virus(achtige) problemen dienen zich dwingend aan in de Vlaamse land- en tuinbouw? Welke problemen zijn wegens hun omvang of economisch gewicht relevant om er toegepast onderzoek rond op te starten? Welke hiaten zijn er inzake diagnostiek (accurate en gevoelige detectie- en identificatietechnieken voor virussen en virusachtige organismen) en moeten prioritair behandeld worden?

  Onderzoeksaanpak
  Door monitoring binnen de plantaardige productiesector (landbouwgewassen, fruit en groente, sierteelt…) houdt het laboratorium virologie de vinger aan de pols om strategische keuzes te maken. Wij beoordelen welke oplossingen (aan welke deelsectoren) er kunnen worden aangereikt vanuit het lopend (basis)onderzoek en de algemene wetenschappelijke kennis. We selecteren de topics en problematieken waarvoor er projectvoorstellen tot uitgebreider (toegepast) onderzoek nodig zijn, op basis van de productie- en exportcijfers en de urgentie in de sector (productie en export) en op basis van de vaststelling dat er onvoldoende wetenschappelijke kennis is. We spelen in op specifieke diagnostische noden door de expertise uit te bouwen en te implementeren met gevalideerde testen. We nemen actief deel aan Europese netwerken, zowel over onderzoeks-relevante als diagnostische thema's. Voorbeelden zijn onder meer de participatie aan ERA-net EUPHRESCO activiteiten en aan EPPO werkgroepen.

  Relevantie/Valorisatie
  Wij verwachten een belangrijke valorisatie op vlak van dienstverlening: detectie en identificatie van virussen, viroïden en fytoplasma's, welke ondersteund wordt door het uitvoeren van de analyses volgens een kwaliteitsnorm (ISO17025). Het virusonderzoek en de diagnostische activiteiten bezitten een grote socio-economische relevantie. Virusaantastingen komen in toenemende mate onder de aandacht in het import/export gebeuren. Meer in het bijzonder krijgt de eis naar certificatie van virusvrij materiaal een belangrijke plaats. Hoogkwalitatieve output is niet enkel gepland naar de wetenschappelijke wereld, maar zeker ook naar de sector, met kennisoverdracht via vakorganisaties, informatieavonden, workshops, (vaktechnische) publicaties en andere kennisplatformen.
  AcroniemWEB_VIROLACTUA
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/1031/12/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.