Additieven in speenvoeders

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Hoe effectief zijn nieuw ontwikkelde voederadditieven voor biggen in de praktijk? Welke scores behalen ze op het vlak van ondermeer groei, voederconversie en voederopname? De voedersector ontwikkelt heel wat additieven voor biggenvoeder. Die kunnen een belangrijke meerwaarde hebben (verbeterd bedrijfsmanagement, betere groei, minder uitval), op voorwaarde dat ze werken. ILVO - DIER beschikt over de knowhow, het personeel en de accommodatie om onafhankelijke nauwkeurige voederproeven met experimentele producten uit te voeren bij biggen- en vleesvarkens in gecontroleerde praktijkomstandigheden.

Onderzoeksaanpak
ILVO formuleert de voeders en produceert ze zelf in de experimentele maalderij. Dit garandeert de controle en precisie die nodig is in dit type proeven. Wij dienen het experimenteel voeder toe aan groepen biggen tussen 4 en 6 weken en tussen 6 en 9 weken, en organiseren controlegroepen van dezelfde leeftijd, die standaard biggenvoeder krijgen. We meten de klassieke zoötechnische parameters (groei, voederopname, voederconversie)-en waar nodig geven we diarreescores en analyseren we stalen voor het bepalen van fysiologische parameters.  

Relevantie/Valorisatie
De voederkost is een belangrijke kost in de varkenshouderij. Een verbetering van de zoötechnische prestaties, door interessante werkzame additieven, kan het rendement opdrijven in een sector waarbij de marges beperkt zijn.  Deze proeven zijn ook belangrijk voor productontwikkeling in de toeleverende sector en registratie van additieven. Voor een duurzame varkenshouderij, zowel naar de economische leefbaarheid van het varkensbedrijf als naar de arbeidsbeleving van de landbouwer en het imago van de varkenshouderij, is actuele kennis over de effectiviteit van nieuwe voederproducten primordiaal.
AcroniemBIGAD
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/11 → …