Agroforestry in Vlaanderen, een economisch rendabel antwoord op de vraag naar agro-ecologische productiemethoden

 • Wauters, Erwin (Projectverantwoordelijke)
 • Borremans, Lieve (Voormalig doctoraatsstudent)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  De onderzoeksvragen in dit agroforestry project luiden: (1) hoe komt het dat agroforestry-systemen ondanks al hun opportuniteiten momenteel geen doorbraak kennen in Vlaanderen? en (2) welke voorwaarden zijn nodig om stimulansen te bieden die kunnen leiden tot de doorbraak van agroforestry in Vlaanderen? De opportuniteiten voor agroforestry-systemen raken steeds meer erkend bij beleidsmakers, consultants, onderzoekers en lesgevers. Toch blijft de interesse van landbouwers t.a.v. het recent subsidieprogramma voor agroforestry in Vlaanderen laag. Dit project onderzoekt waarom dat zo is.

  Onderzoeksaanpak
  Via overwegend kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals interviews, focusgroepen en document-analyse brengen we de rol van de landbouwer in kaart en bepalen we de impact van contextuele gegevens op de adoptie van agroforestry-systemen. De contextuele gegevens zijn op te delen in drie categorieën: (1) structuren, dit zijn de legale, formele en economische aspecten die stimulansen kunnen geven aan bepaalde praktijken en andere kunnen belemmeren; (2) culturen, dit zijn de ‘discourses’ of het geheel van sociale praktijken en sociale regels en (3) praktijken, dit zijn de eigenlijke routines, gewoontes, procedures van de actoren.   

  Relevantie/Valorisatie
  De strategische doelstelling van het IWT-project waar dit onderzoek in kadert is de doorbraak op relatief korte termijn van haalbare, rendabele en effectieve agroforestry-systemen in Vlaanderen. We verwachten met dit deelonderzoek deze doorbraak te faciliteren door uit te zoeken welke stimulansen er nodig zijn om het voor landbouwers gemakkelijker en vanzelfsprekender te maken om met agroforestry aan de slag te gaan.
  AcroniemPHDLIEVE
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/09/1431/08/18

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.