Alternatieve bestrijdingsmethodes voor Anoplophora glabripennis en Anoplophora chinensis

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader
  Hoe moet de land-en tuinbouw en groensector omgaan met twee schadelijke keversoorten, op het moment ze in ons land zouden worden aangetroffen? Dat is de onderzoeksvraag van het FOD-Anaploph project. Het gaat om Anoplophora glabripennis (ALB) en Anoplophora chinensis (CLB). Dat zijn twee loofhoutboktorsoorten uit Azië die via plantenmateriaal of houten verpakkingen in Europa terecht kunnen komen. De laatste jaren zijn al verschillende uitbraken van ALB en CLB waargenomen in onze buurlanden. Ook in België werden deze kevers reeds twee maal onderschept. De kans op een toekomstige uitbraak in ons land is zeer reëel. Omdat de mogelijke uitroeiing drastisch is - met wellicht een zeer grote economische impact- is het aangewezen om nu reeds de mogelijke toe te passen beheersingstechnieken te onderzoeken. Bedoeling van dit project is onder meer om een computerprogramma te ontwikkelen dat de gebruiker helpt bij het kiezen van de meest passende beheersingstechniek.

  Onderzoeksaanpak
  Wegens het niet voorkomen van beide boktorsoorten in België en de uitermate grote risico’s die verbonden zijn aan de invoer van deze soorten voor wetenschappelijke doeleinden, opteren wij ervoor om de reeds bestaande informatie en kennis te gebruiken voor (1) het formuleren van bruikbare richtlijnen en beslissingsschema’s waarop beleidsmakers onmiddellijk beroep kunnen doen bij een uitbraak en voor een efficiënte preventie- en bewakingsstrategie, en (2) voor de ontwikkeling van een computermodel dat uitbraken van deze plaag simuleert en het effect van verschillende beheersingsscenario’s weergeeft. Op basis van de gerapporteerde bestrijdingsgraad en de gerelateerde raming van de kostprijs, kan de gebruiker dan het meest geschikte scenario selecteren.

  Relevantie/Valorisatie
  De beslissingstool is in eerste instantie gericht op de overheid en in tweede instantie op de sector. Dat is in dit geval voornamelijk de deelsector boomkwekerijen en fruitteeltbedrijven, maar ook openbaar groen. Via het computermodel wordt aangegeven hoe deze plagen het best vermeden/bestreden kunnen worden en welke kosten hieraan verbonden zijn. De onderzoekers plannen om de beslissingstool te breed verspreiden bij de bevoegde instanties. De tool komt op aanvraag ook beschikbaar voor iedereen.
  AcroniemFOD-ANOPLOPH
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/1731/12/18

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.